POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności strony ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PGM Projekt Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 34 lok. 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, KRS: 0000824233, NIP: 7312067437, REGON: 385334257, TEL: +48 880 540 016, MAIL: biuro()pgmprojekt.pl (dalej: my).

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszej stronie.

3 CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby realizować złożone przez zamówienia na nasze produkty oraz aby prowadzić działania marketingowe naszych produktów.Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA W CELACH MARKETINGOWYCH

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5 OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych umowach.

6 ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych jeśli nie dokonasz u nas podpisania umowy. Po dokonaniu płatności za umowę Twoje dane zostaną przekazane do firmy świadczącej usługi księgowe.

7 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

8 TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w § 1 powyżej)

9 PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

10 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polityka prywatności - RODO
Pliki cookies - ciasteczka
OK